Vesti Mallorca

Amb el seu llançament el 15 de juny de 2012, VESTI MALLORCA es converteix en el més jove dels mitjans de premsa del Grup Serra. Està dirigit a turistes i residents de parla russa a Mallorca. La publicació informa sobre els esdeveniments polítics, socials, culturals i esportius més destacats de l'illa de Mallorca. Són també temes prioritaris els costums i tradicions, la gastronomia i els serveis que s'ofereixen a la Illa.

VESTI MALLORCA neix amb la voluntat de convertir-se en una ajuda i la guia imprescindible per a turistes i residents de parla russa que vulguin orientar-se i integrar-se més fàcilment a Mallorca, així com una eina indispensable per a les empreses com a mitjà idoni per dirigir-se directament a la clientela de parla russa que cada dia té més presència i capacitat de consum a les Illes Balears.