majorcadailybulletin.com

Majorca Daily Bulletin, el diari en anglès del Grup Serra, va estrenar la seva edició digital, www.majorcadailybulletin.com, el 31 de desembre de 1999. La data elegida pel Majorca Daily Bulletin per a l'entrada a Internet no va ser fortuïta, ja que el mateix dia sortia en paper, 37 anys enrere, el primer exemplar d'aquest diari en anglès.