Ultima Hora

Ultima Hora

Va ser l'1 de maig de 1893 que el diari La Ultima Hora, fundat per Josep Tous Ferrer, va sortir al carrer per primera vegada, per començar, així, una història que no ha tingut ni un sol dia de parèntesi. El diari introduí diverses innovacions dins el panorama periodístic de la Mallorca d'aleshores, tot donant prioritat a la informació i incorporant a les seves pàgines la publicitat comercial.

El 1894, la tirada era de 2.000 exemplars, que s'incrementaren fins a 3.400 l'any 1903, cosa que va fer que, a partir de 1896, La Ultima Hora aparegués subtitulada amb aquesta llegenda: «Diario ilustrado de la noche. El de más circulación de las Baleares».

Durant la dictadura de Primo de Rivera va ser sotmès a censura, especialment en els serveis telegràfics, els editorials i els articles d'opinió.

Al llarg de la II República, el diari mantingué una actitud conservadora, encara que també donà empara als articles de dirigents socialistes. Al començament de la Guerra Civil espanyola, els falangistes n'amenaçaren el director i els redactors i els comminaren a publicar informacions sempre favorables al nou règim, liderat per Francisco Franco. Durant els primers anys de la postguerra l'escassetat de paper premsa motivà canvis continus en les dimensions i en la qualitat del paper, a més de reduïr considerablement la tirada.

Després de la mort del fundador, Josep Tous Ferrer, el 1950, el seu fill Josep Tous Lladó prengué la direcció del diari per començar-hi una nova etapa de renovació, amb un increment de la informació internacional i de les notícies d'agència, a més de potenciar la secció literària i d'art, de la que se n'ocupà Miquel Àngel Colomar. El 1958, Ferran Tous Lladó accedí a la direcció del periòdic, en una etapa en la qual s'evidencià una millora de l'edició i de la maquetació. El 1960, Josep Tous Barberán en va ser nomenat director en funcions fins que, al cap de dos anys, va ser confirmat en el càrrec. El 1965, es crearen els premis Siurells de Plata al mallorquí de l'any, atorgats anualment pel diari fins l'any 2005.

Nova etapa

El mes de juliol de 1974, Pere A. Serra adquirí el paquet majoritari de les accions de l'empresa i el mes d'agost assumí la direcció del diari, amb la qual cosa es produí un relleu generacional, d'altra banda lògic, per assumir les noves propostes, sistemes i mètodes, amb el predomini d'una forta estratègia comercial i, sobretot, d'una línia editorial basada en la denúncia, el seguiment de la notícia i els reportatges. En són un exemple les sis edicions que es feren el 20 de novembre de 1975, per donar els detalls de la notícia de la mort de Franco. O el dia de la inesperada dimissió d'Adolfo Suárez com a president del Govern, amb l'edició d'un especial a darrera hora del capvespre, cosa que motivà que alguns redactors sortissin al carrer a vendre'n els exemplars, ja que la majoria de venedors habituals no hi eren.

Aquesta nova dinàmica permeté superar totes les previsions, algunes de molt pessimistes, sobre l'evolució del diari. Tant és així que el 1975 la tirada era de 13.776 exemplars, de 18.656 el 1977 i de 20.049 el 1979. Gradualment, l'edició anà avançant l'hora de sortida fins a convertir-se en matutina i, a partir de 1978, se'n publicà també una altra que sortia al carrer devers les dues de l'horabaixa. La capçalera d'aquesta edició del capvespre, entre el desembre de 1982 i l'abril de 1984, es titulà La tarde i fou dirigida per Jimmy Giménez Arnau.

El 1979, va fer la seva aparició l'edició dominical d'Ultima Hora, amb la qual cosa es convertí en el primer periòdic espanyol que sortia tots els dies de la setmana.

L'any 1984 es produí el relleu en la direcció del diari. Pere A. Serra va assumir el càrrec de president-editor del Grup Serra i la seva vacant com a director va ser coberta per Pere Comas, qui va dirigir el diari durant tres dècades, fins que el 7 de juliol de 2014 n'assumí la direcció Miquel Serra.

El 1986 començà una etapa descentralitzadora amb l'obertura d'una delegació d'Ultima Hora a Inca i d'una altra a Manacor. Posteriorment, arribarien l'edició de Menorca i la d'Eivissa i Formentera.

Des de 1980, Ultima Hora és el diari de més tiratge i de més difusió de les Illes Balears. També disposa d'una versió digital, ultimahora.es.

Destacats col·laboradors

Alguns dels més destacats col·laboradors que han publicat els seus articles a les pàgines d'Ultima Hora són Joan Lluís Estelrich, Pere d'Alcantàra Peña, Miguel Sarmiento, Alexandre Jaume, Gabriel Alomar, Pau Llull, Antoni Serra, Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Gabriel Janer Manila, Blai Bonet, Damià Ferrà - Ponç, Damià Pons, Baltasar Porcel, Guillem Frontera, Llorenç Capellà o Joan Francesc López Casasnovas.

Staff

 • Editor:
  Miquel Serra
 • Director:
  Albert Orfila
 • Subdirectors:
  Xisca Barceló i Javier Jiménez
 • Redactors en cap:
  Juan Miguel Giménez
  Samantha Coquillat
  Iñaki Oteiza
  Lourdes Terrasa
 • Caps de Secció:
  Local: Mónica González
  Cultura: Nacho Jiménez
  Part Forana: Francesca Marí
  Esports: Carlos Montes de Oca
  Edició: Ángel Giménez
  Fotografia: Jaume Morey
  Domingo: Amaya Michelena
  Digital: Ana Largo
  Diseny: Daniela Pagliarulo