Publicaciones

Publicacions

La labor editorial del Grup Serra ha estat un reflex de la seva preocupació per la protecció del nostre patrimoni cultural. Donar a conèixer la geografia, la història, la llengua i la cultura de la nostra societat ha estat la constant del departament de publicacions del Grup Serra al llarg de més de vint anys. Prova d'això és l'extens catàleg de llibres que han vist la llum fins al dia d'avui. Títols emblemàtics com la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Illes Balears o la traducció al català de Die Balearen són unes fites claus en aquesta trajectòria. Algunes d'aquestes publicacions han estat editades conjuntament amb Promomallorca Edicions.

Publicacions

La Gran Enciclopèdia de Mallorca ha estat, probablement, la iniciativa editorial més ambiciosa del Grup Serra. Sorgí amb la finalitat d'oferir un producte cultural destinat bàsicament a la consulta. Publicada des de 1988, l'obra s'ha convertit en una eina indispensable per conèixer la història, la cultura, l'economia, la ciència i la geografia de Mallorca. Formada per més de 30.000 articles i més de 20.000 fotografies, la Gran Enciclopèdia de Mallorca és una de les obres més consultades i una referència bibliogràfica fonamental. Integrada per 25 volums, consta de l'Enciclopèdia pròpiament dita, l'Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i l'Altes d'Història de Mallorca.


Els reis de Mallorca recull des d'una perspectiva periodística els temes més rellevants esdevinguts durant el regnat dels monarques del Regne de Mallorca, de la Corona d'Aragó, dels Àustries i dels Borbons, fent especial menció a la relació que tengué cada un d'ells amb l'illa. A més, es recull de manera significativa la vinculació de Joan Carels I i Sofia de Grècia amb Mallorca.


Les Illes Balears han sigut bressol d'inquietuds artístiques que s'han vist reflectides tant en el treball d'autors illencs com en el de tots aquells que han fet de les Balears el seu lloc de refugi i creació. Així, al llarg de les més de 1.600 pàgines recollides en quatre toms i perfectament il·lustrades de la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, es recopilen les biografies dels pintors i escultors més rellevants del panorama artístic balear, des del gòtic fins als nostres dies. Dirigida per Guillem Frontera hi han col·laborat els millors especialistes de les Balears, com Marià Carbonell, Joan Carles Gomis, Cristina Ros, José M. Pardo, Elena Ruiz, Joana Maria Palou o Miquel Alenyà.


Amb la publicació de la Enciclopedia práctica de medicina y salud de Baleares es posà a disposició del lector la primera enciclopèdia de medicina editada a les Illes Balears. Dirigida pel doctor Bartomeu Beltran, consta de dos volums.


El 1999 el Grup Serra posà en marxa una iniciativa editorial amb l'objectiu de donar a conèixer tots i cada un dels racons dels municipis que conformen l'illa de Mallorca. Així s'editaren els 53 llibres que conformaren la col·lecció «Guia dels pobles de Mallorca». Es tractava de què tant els mallorquins de naixement com els d'adopció tinguessin una eina que els permetés tenir a la seva disposició un petit llibre on s'explicàs de forma exhaustiva la idiosincràsia de cada poble.


Qui és qui a Mallorca recull les biografies, amb dades personals i professionals, de personalitats del món de la cultura, l'esport, la política, l'economia, etc. que són o treballen a Mallorca.


Després de més de 100 anys de la primera edició de Die Balearen. In Wort und Bild geschildert (Les Balears descrites per la paraula i la imatge) de l'arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena el Grup Serra engegà la traducció al català de la magna obra del noble austríac. Josep Moll i Pere Bonnín foren els responsables de donar a conèixer en català l'obra publicada per primera vegada entre 1867 i 1891. Durant aquells anys l'Arxiduc recorregué les illes amb la finalitat de recollir dades i informació per a recopilar-ho en la que seria la seva gran obra. Al treball original cal afegir-hi un volum amb diversos estudis fets per especialistes i els índexs onomàstic, toponímic i temàtic.


Turisme i societat a les Illes Balears és una obra formada per dos volums. Publicada el 2002 fou dirigida per Climent Picornell, Francesc Sastre i Sebastià Serra. Es tracta d'una obra on es reflecteix el passat, el present, però també el futur del que s'ha convertit en el principal motor econòmic de les Illes Balears, el turisme.


La col·lecció que acull la «Biblioteca d'escriptors mallorquins», editada entre 2005 i 2007, es formada per 60 llibres que permet fer un recorregut per les millors obres del panorama literari illenc. Es tracta d'una proposta gràcies a la qual nombroses llars illenques pogueren tenir de manera gratuïta obres de Ramon Llull, Anselm Turmeda, Llorenç Villalonga, Blai Bonet, Joan Bonet, Maria de la Pau Janer, Guillem Frontera, Llorenç Capellà o Baltasar Porcel.


La presentadora d'IB3 Paquita Tomás ha fet una selecció de les receptes més populars del seu programa de televisió i les ha recopilades en el llibre La cuina de sempre amb Paquita Tomás. Es tracta d'una publicació on es recullen una sèrie de receptes de la tradició balear preparades amb els millors ingredients de la nostra terra.


El 2008 es publicà el col·leccionable Fills il·lustres de Palma, el primer estudi sistemàtic que recull totes les biografies d'aquelles personalitats a les quals se'ls ha atorgat la més alta distinció de la ciutat de Palma.


A Cabrera. Els tresors de l'illa es fa un repàs per la història de l'arxipèlag, des de les primeres evidències d'ocupació fins ara, i de les riqueses naturals, terrestres i marines, que meresqueren la declaració de parc nacional marítim i terrestre. Una sèrie d'articles redacts pels millors especialistes acompanyats per unes magnífiques fotografies fan d'aquest un llibre especial.


A més d'aquestes publicacions, el Grup Serra ha editat d'altres títols amb l'objectiu de divulgar i a la vegada protegir el nostre patrimoni.

Mallorca desde el aire (1986), de Guillem Frontera

Mallorca desde el mar (1987), de diversos autors

La cuina de Mestre Tomeu Esteva (1988)

Mallorca. Serra de Tramuntana (1991), de diversos autors

Baleares hoy (1992), de Llorenç Capellà i Tomàs Montserrat

Mallorca bajo el mar (1994), de diversos autors

Història del trot a Mallorca (1995), de Martí Dolç

Els barris de Palma (1994), de diversos autors

Jardineria mediterránea balear (1995), d'Uli Wertheim

Mallorca espais naturals (1995), de Joan Antoni Aguiló Ribas

Escultures a la vall de Sóller (1995), de Pere A. Serra Bauzà

L'esport a les Balears. 1893-1936 i L'esport a les Balears 1936-1959 (1995), de Llorenç Capellà

Memòria Viva. Mallorca des de la mort de Franco fins avui. 1979-1995, dirigida per Miquel Payeras.

Antiguos tesoros de la cocina mallorquina y otras recetas (1996), de Magdalena Parera

Mallorca, viñas y vinos (1997), de Manuel Picó

101 pintors. Memòries d'una col·lecció (2000), de Pere A. Serra

El baluard de Sant Pere i la ribera del moll (2004), d'Aina Pascual i Jaume Llabrés

Corpus de toponímia de Menorca (2006), de Josep Mascaró Passarius

Carlota, Joan Miró i el rellotge suís (2007), de Rosa Maria Colom

Guies dels municipis de Menorca (2007), de diversos autors

Fills il·lustres de Palma (2008), de diversos autors

Antologia de joves narradors de Mallorca (dos volums,2008)

Què volies ser quan eres nin? (2008), de Mar Rayó

Rere les passes del rei en Jaume (2008), de Sebastià Bennasar i Carles Domènec

Miró i Mallorca (2008), de Pere A. Serra

Parc nacional marítim i terrestre de l'arxipèlag de Cabrera (2009), de diversos autors

Itineraris de Cabrera (2009)

Relats de la Mediterrània (2009), de Baltasar Porcel

Oblidats a Cabrera: el captiveri napoleònic (1809-1814), (2009), de diversos autors

El sabor del nostre mar (2009), de diversos autors

L'emigració sollerica (2009), de Joan Antoni Ensenyat i Antoni Quetglas.