Grup

Grup

Parlar de Grup Serra és parlar de lideratge informatiu a les Illes Balears, un grup empresarial que agrupa diversos mitjans de comunicació i que està finançat per capital exclusivament local.

La primera pedra del Grup Serra la va col·locar Pere A. Serra, quan va fundar el 1950 l'editorial i impremta Atlante, situada al carrer de Sant Feliu, de Palma. A partir de llavors, s'han succeït la creació i s'han posat en marxa nombrosos projectes, la majoria dels quals conformen a dia d'avui l'àmplia i variada oferta informativa del Grup.

L'empresa compta amb diverses capçaleres: Ultima Hora, Menorca - Es diari, Ultima Hora- Periódico de Ibiza y Formentera, Majorca Daily Bulletin, Mallorca Magazin i Sóller. Així mateix, el Grup Serra ofereix un ampli ventall de suplements i revistes, com Brisas, Domingo, Zona Ocio, Deporte Insular, Aula de Premsa o El Económico.

Pel que fa al sector d'audiovisuals, disposa de Nova Producciones.

D'altra banda, podem destacar l'aposta per les noves tecnologies, i prova d'això són les edicions digitals de tots els seus mitjans de comunicació i associats: Ultimahora.es, Menorca.info, periodicodeibiza.es, majorcadailybulletin.com, mallorcamagazine.com, setmanarisoller.cat, novaproducciones.es i Clubdelsuscriptor.com.

La tecnologia avançada és també la base de Impreshora Balears, l'àrea d'Impressió del Grup Serra. Amb una planta d'impressió situada al polígon Son Valentí de Palma en la qual disposa de dues rotatives i línies de tancament úniques al mercat insular. En aquest centre, amb una immillorable situació estratègica molt propera a l'aeroport de Palma, s'imprimeixen cada dia diferents diaris locals, nacionals i internacionals destinats al mercat balear, Catalunya i el Llevant espanyol.

A tots aquests serveis, hem de tenir present el compromís social i cultural del Grup Serra. Així, d'una banda des de Promomallorca Edicions s'han publicat tot un seguit de col·leccionables que s'han convertit en una eina bibliogràfica indispensable. D'altra banda, el Club Ultima Hora ha apropat a Mallorca il·lustres personatges del món de la cultura, l'esport, la ciència i la política.

L'àmplia oferta comercial que disposa el Grup, així com a plataforma d'enllaç entre els subscriptors i les seves publicacions, la duu a terme el Club del Subscriptor.

Descarregar


» Dossier Grup Serra PDF.