Impreshora Balears

Impreshora Balears

El centre d'impressió del Grup Serra disposa de dues rotatives i línies de tancament úniques al mercat insular. Les seves rotatives KBA COMET (simple ample i doble desenvolupament), amb un total de vuit torres de color (4:4), dos cossos monocolor (1:1) i dues sortides de plegat, permeten la impressió de 37.500 exemplars per hora cadascuna i múltiples combinacions de paginació i color.

En la planta del diari de capçalera de les Illes Balears, Ultima Hora, s'imprimeixen cada dia una mitjana de dos-cents deu mil exemplars, entre diaris locals, nacionals i internacionals, que són distribuïts en la Comunitat Balear, Catalunya i el Llevant espanyol. Algunes de les innovacions tecnològiques més importants són la seva línia d'encartament Ferag i el sistema automàtic d'aferrat KKL.

Els editors nacionals i de tota Europa tenen en les nostres instal·lacions, molt prop de les principals àrees de comunicació i logístiques de la nostra Comunitat - com l'aeroport de Son Sant Joan i els nuclis de transferència de premsa i revistes al Polígon de Son Castelló de Palma de Mallorca - el centre d'impressió que pot satisfer totes les seves necessitats de qualitat, paginació, color i servei.

Els nostres clients poden encartar en les seves publicacions suplements d'informació, revistes, fullets publicitaris i qualsevol producte tècnicament adaptat a les màquines d'encartament. De fet, disposa dels més moderns equips de recepció de publicacions en format digital a través de servidors FTP redundants, en edificis diferents, amb línies ADSL de 6 MB. Els clients poden dipositar en els nostres servidors els seus productes en format digital. Aplicacions informàtiques els recepcionen i compaginen per manar-los a les tres línies CTP d'AGFA en format single, amb tots els requisits que el client pugui exigir per preservar al màxim la integritat dels seus documents.

La nostra tecnologia ens permet rebre productes en formats molt diversos, sent els més freqüents:

-Els fitxers oberts de qualsevol aplicació estàndard d'autoedició (QuarkXpress, Freehand, Indesign, Coreldraw, Photoshop, etc.)

-Els fitxers tancats (PDF amb fonts incrustades, Postcript, Tiff, EPS encapsulats postcript).


Clients que aposten per la diferència


La planta d'impressió del Grup Serra té ja una important quota de mercat en el sector d'impressió de premsa. De les seves rotatives surten cada nit diverses capçaleres de premsa diària com: Ultima Hora, Majorca Daily Bulletin, Marca, ABC i Expansió; i els diaris estrangers Bild, Bild and Sontag, Daily Express i Daily Star.

Durant el dia, les rotatives segueixen imprimint publicacions setmanals, periòdics gratuïts i productes comercials de gran qualitat, en papers millorats, cent per cent ecològics i reciclats, com són Venta y Cambio, Mallorca Magazin, Dijous, Sóller, Salut i força, Caeb, Mallorca a la Carta i Mallorca Aktuell, entre d'altres.

Tecnologia ecològica


La impressió en coldset (en fred) fa que les tintes s'assequin per absorció, sense necessitat d'utilitzar forns d'assecat, com succeeix amb la impressió en heatset (en calent). Els boscos del paper premsa estan a les ciutats. Els fabricants ho recuperen dels contenidors, ho reciclen i ho retornen a les plantes d'impressió. Els papers que s'utilitzen procedeixen de les fàbriques més importants d'Europa. Reciclem per respectar el medi ambient.