Impressió

Les instal·lacions de la planta impressora del Grup Serra, situada al polígon de Son Valentí, tenen els mitjans necessaris perquè editors de l'Estat i de tot Europa disposin del centre d'impressió a Mallorca que pugui satisfer totes les seves necessitats de qualitat, paginació, color i servei. A més, s'ha de tenir en compte que la seva localització geogràfica permet un accés ràpid a les àrees principals de comunicació i logístiques de la les Illes Balears, com ara l'aeroport de Son Sant Joan i els centres de transferència de premsa i revistes al polígon de Son Castelló de Palma.